Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

In cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate si în cazul cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România , cererea de transcriere se poate face personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată de un notar public român sau străin, caz în care este necesar să îndeplinească condiţiile de supralegalizare.

Exemple de acte supuse procedurii de transcriere

 • transcriere certificat de nastere
 • transcriere certificatului de căsătorie
 • transcriere mentiune de divort
 • transcriere certificatului de deces
 • transcriere permis de sedere permanenta eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări
 • transcriere certificat de naştere al copilului minor
 • transcrierea permisului de conducere emis de alte state

Documente necesare

 • Permisul de conducere eliberat de autoritatile straine, in original si traducerea legalizataa acestuia;
 • Actul de identitate al solicitantului B.I./C.I./adeverinta (original si copie), in cazul cetatenilor cu domiciliul in Romania;
 • Pasaportul si legitimatia de sedere temporara/carnetul de identitate, in cazul cetatenilor straini cu resedinta/domiciliul in Romania;
 • Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat;
 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere;
 • Fisa medicala de consultatii pentru conducatorii de autovehicule completata;
 • Avizul psihologic;
 • Certificatul de cazier judiciar;
 • Declaratia notariala a solicitantului prin care sa rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic si ca titularul acestuia nu mai poseda alt permis de conducere national, romanesc sau strain, precum si mentionarea altor permise avute anterior;
 • Cerere care sa contina numele si prenumele solicitantului, resedinta din Romania si numarul permisului de conducere care urmeaza a fi preschimbat;
 • Fotografii tip permis conducere.
Transcriere acte AUSTRIA

Transcriere acte de stare civilă – Certificat de naştere
Aveţi un copil născut în Austria căruia trebuie să îi obţineţi un paşaport românesc sau doriţi să îl includeţi paşaportul dvs.? Atunci trebuie să vă prezentaţi la Secţia Consulară cu următoarele acte şi înscrisuri:
– cerere privind solicitarea transcrierii actului de naştere, completată cu datele minorului;
– declaraţie pe proprie răspundere că nu aţi mai solicitat transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară şi că nu mai există un alt act reconstituit;
-„Geburtsurkunde”;
– traducerea „Geburtsurkunde”, la un traducător autorizat de limba română;
– „Mutter Kind Pass”;
– certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul);
– paşapoartele/Cărţile de identitate ale ambilor părinţi (dacă paşaportul părintelui care declară naşterea minorului nu mai este valabil şi nu posedă nici carte de identitate, atunci este necesară întocmirea unui act de identitate temporar – Titlu de Călătorie, pentru a vă putea legitima. Pentru acest serviciu trebuie să vă prezentaţi cu documentul de călătorie (paşaport sau Carte de Identitate) expirat sau un alt act românesc care să permită autorităţilor române identificarea dvs. în baza de date şi 2 fotografii tip paşaport. Taxa pentru Titlu de Călătorie este de 55, -€ ;

Taxa consulară este 80,-€ (15,-€ – certificare copie „Geburtsurkunde”, 15,-€ – certificare traducere „Geburtsurkunde”, 20,-€ – taxă cerere, 30,-€ – autentificare declaraţie).

Atenţie!
Toate actele se vor prezenta în original şi copie.
Certificatele de naştere se transcriu numai în zilele de marţi şi joi, între orele 8.30 – 14.30.
Nu se mai efectuează includeri ale minorilor în paşapoartele părinţilor.

Formulare:
Cerere privind solicitarea transcrierii actului de naştere  ;
Declaraţie pe proprie răspundere   că nu aţi mai solicitat transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară şi că nu mai există un alt act reconstituit