Etape

Etape realizare traducere scrisa sau interpretariat

Etapele realizarii unei traduceri sunt:

 • solicitarea clientului pentru o traducere sau un interpretariat prin telefon ,fax sau mail sau varianta prezentarii direct la biroul nostru
 • Studierea solicitarii de traducere sau interpretariat de catre personalul specializat al biroului de traduceri
 • Stabilirea termenului de finalizare a traducerii scrise sau de prestare a serviciului de interpretariat ,de comun acord intre client si biroul de traduceri ,numai printr-o comanda ferma din partea clientului
 • detalierea modalitatilor de executare a traducerii si /sau a servicilului de interpretariat
 • verificarea tarifelor pentru fiecare tip de solicitare din partea clientului
 • stabilirea modalitatilor de plata din partea clientului (perceperea avansului –daca este cazul ,;plata in numerar sau prin virament bancar)
 • semnarea unui contract de prestari servicii –pentru documentele care au un volum mare de pagini
 • semnarea unui proces verbal de predare –primire documente :in original sau fotocopii
 • explicarea modalitatilor de lucru in regim de colaborare si temeiul legal al executarii traducerilor
 • stabilirea drepturilor si obligatiilor clientului si ale biroului deopotriva in executarea serviciilor de traducere scrisa si de traducere orala (interpretariat / translatie)
 • luarea deciziei de ridicare a documentelor traduse : personal de catre client de la sediul biroului ,electronic ,fax sau prin curier.