Traduceri scrise – categorii

Traduceri generale

a. Traduceri scrise simple:

Traducerile simple sunt cele care nu necesita stampila traducatorului autorizat , si se refera la: Traduceri documente de corespondenta personala( email-uri ,scrisori ,CV –uri etc ) , traduceri extrase din site-uri , traduceri din carti ,traduceri din reviste , traduceri din ziare, traduceri prospecte medicamente –de interes si uz personal ,traduceri instructiuni de utilizare diverse utilaje , si materiale ,traduceri instructiuni de utilizare aparatura electronica,traduceri instructiuni de utilizare aparatura de bucatarie ,traduceri lucrari de diploma,traduceri lucrari de master ,traduceri instructiuni de montare a unei instalatii in propria locuinta ,traduceri de interes general,traduceri diverse amenzi sau solicitari din partea autoritatilor etc

b. Traducerile standard:

Se refera la traducerile documentelor tipizate si acestea cuprind : Traduceri certificate de nastere,traduceri acte de identitate, traduceri pasapoarte , traduceri acte de stare civila,traduceri acte de studii, traduceri diplome de competente , traduceri diplome de scoli profesionale ,traduceri diplome de bacalaureat ,traduceri diplome de licenta ,traduceri diplome de master, traduceri certificate de atestare a domiciliului si cetateniei, traduceri adeverinte,traduceri certificate de cazier judiciar ,traduceri certificate de cazier rutier etc.

a. Traduceri economice:

– traduceri din domeniul bancar : traduceri polite de asigurari, traduceri ordin de transfer bancar, traduceri rapoarte de audit intern,traduceri precontracte,traduceri contracte de creditare, traduceri rapoarte de audit bancar, traduceri contracte, traduceri conditii de creditare, etc -traduceri din domeniul financiar : traduceri contracte ,traducerile anexelor la contracte ,traduceri ale corespondentei de afaceri,traducerile strategiilor de dezvoltare ,traduceri planuri de afaceri ,traduceri situatii financiare ,traduceri rapoarte financiare lunari sau anuale,traduceri situatii contabile , traduceri documnete pentru licitatii , traduceri materiale publicitare , traduceri extrase de cont , traduceri contracte de creditare , traduceri scrisoare de garantie bancara , traduceri situatii contabile ,traduceri facturi ,traduceri bilanturi, traduceri balante , traduceri fluturasi salarii , traduceri declaratii bancare , traduceri pentru diverse polite de asigurari ,traduceri brosuri ,traduceri scrisori de informare bancara, traduceri raportari fiscale , traduceri documente vamale etc -traduceri din domeniul comercial :traduceri rapoarte de audit si financiare, traduceri bilanturi anuale, traduceri balante, traduceri rapoarte economice anuale, traduceri facturi, traduceri extrase de cont,traduceri scrisori de bonitate, traduceri documente de plata, traduceri documente de import si export, traduceri certificate de origine, traduceri declarații vamale,traduceri corespondenta de afaceri, traduceri planuri de afaceri, traduceri oferte de licitatii, traduceri materiale promotionale,traduceri cataloage de produse, traduceri contracte ,traducerile anexelor la contracte ,traduceri ale corespondentei de afaceri,traducerile strategiilor de dezvoltare ,traduceri planuri de afaceri ,traduceri situatii financiare ,traduceri rapoarte financiare lunari sau anuale,traduceri situatii contabile , traduceri documente pentru licitatii , traduceri materiale publicitare , traduceri extrase de cont , traduceri contracte de creditare , traduceri scrisoare de garantie bancara , traduceri situatii contabile ,traduceri facturi,traduceri bilanturi, traduceri balante , traduceri fluturasi salarii , traduceri declaratii bancare , traduceri pentru diverse polite de asigurari ,traduceri brosuri ,traduceri scrisori de informare bancara, traduceri raportari fiscale , traduceri documente vamale etc -traduceri din domeniul contabil : traduceri programe de contabilitate ,traduceri bilanturi,traduceri balante , traduceri documentatii contabile, traduceri audit, traduceri monografii contabile , traduceri standarde de contabilitate,traduceri expertize contabile , traduceri norme contabilitate traduceri facturi ,traduceri extrase cont , traduceri manuale si glosare financiare ,traduceri declaratii cash flow etc -traduceri economice aferente serviciilor de transporturi :traduceri declaratii vamale etc -traduceri din domeniul statisticii : traduceri culegeri , traduceri documente de analiza statistica etc. -traduceri din domeniul auditului : traduceri documentatii de audit financiar –contabil precum : traduceri bilanturi contabile,traduceri balante conturi dupa inventar , traduceri note la bilant , traduceri conturi previzionale ,traduceri studiu de caz privind elaborarea si analiza situatiilor financiare la o societate comerciala , traduceri lucrarile de audit: foile de lucru si chestionarele traduceri auditul capitalurilor,traduceri auditul imobilizarilor amortismentelor si provizioanelor pentru depreciere , traduceri auditul stocurilor si al productiei in curs de executie , traduceri uditul conturilor de tert,traduceri .auditul trezoreriei , traduceri auditul contului de profit si pierdere, traduceri naliza fluxurilor de trezorerie , traduceri note la conturi anuale, traduceri aperatiuni privind regularizarea plusurilor si minusurilor de inventar, traduceri operatiuni privind calculul amortizarilor , traduceri peratiuni privind provizioanele pentru depreciere , traduceri operatiuni privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli , traduceri peratiuni privind provizioanele reglementate, traduceri operatiuni privind delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor, traduceri b alanta conturilor dupa inventar, traduceri bilant ,traduceri raport de gestiune,traduceri conturile previzionale etc

b. Traduceri juridice:

Traduceri declaratii ,traduceri hotarari judecatoresti , traduceri sentinte judiciare (sentinte de divort, sentinte civile, sentinte penale) traduceri procuri ,traduceri acte de cesiune ,traduceri mosteniri , traduceri cazier judiciar , traduceri acte de nastere ,traduceri acte casatorie ,traduceri acte de divort , traduceri acorduri si contracte , traduceri legi Decrete , traducei acte normative, traduceri hotarari de Guvern ,traduceri acte funciare , traduceri dosare de legislatie internationala ,traduceri dosare de legislatie internationala si comunitara , traduceri orice acte notariale si avocatiale, traduceri contracte comerciale si contracte sub semnatura privata ,traduceri depozitii., traduceri afidavit , traduceri scrisori de credit , traduceri declaratii de repudiere , traduceri acorduri de confidentialitate., traduceri aplicatii pentru obtinerea de brevete si marci., traduceri proceduri de arbitraj etc

c. Traduceri medicale:

Traduceri scrisori medicale ,traduceri bilete de iesire din spital/de externare, traduceri analize medicale, traduceri certificate medicale, traduceri adeverinte medicale;traduceri fise medicale , -traduceri retete medicale, traduceri prospecte medicale; traduceri echipament medical: manuale si brosuri de prezentare;traduceri studii clinice , traduceri articole medicale , traduceri chestionare medicale , traduceri ghiduri de utilizare diverse aparaturi medicale , traduceri tratamente , Traduceri dosare medicale pentru tratamente in strainatate , Traduceri cercetare medicala, lucrari de specialitate , Traduceri tehnica medicala, aparatura medicala etc

d. Traduceri tehnice:

Traduceri manuale de utilizare si intretinere ,traduceri prospecte tehnice traduceri ale documentelor de functionare ale utilajelor din industria agricola., traduceri proiecte tehnice pentru structuri de rezistenta in Constructii Civile si Industriale , traduceri ale investigatiilor geo (geofizice, geotehnice, geologice, foraje, geodezie), traduceri din domeniul energiilor bio , traduceri din constructii hidroenergetica, energetica eoliana, energetica nucleara, electroenergetica, traduceri legate de domeniul ierbicidelor .traduceri studii de fezabilitate , traduceri tehnice privind instruirea practica in folosirea sistemelor de protectie anti terorista .traduceri cataloage tehnice. traduceri proiecte , traduceri caiete de sarcini ,traduceri ghiduri de folosire a echipamentelor etc

Traducerea autorizata este traducerea realizata de un traducator autorizat de catre Ministerul Justitiei din Romania. Aceasta traducere poarta stampila si semnatura traducatorului autorizat.

Traducerea legalizata este o traducere efectuata de un traducator autorizat de Ministerul de Justitie din Romania, care poarta la incheierea acesteia, pe langa semnatura si stampila traducatorului autorizat si stampila si semnatura unui notar public, care, prin semnatura sa, autentifica semnatura si stampila acelui traducator care a efectuat traducerea.

Traduceri in regim normal si regim de urgenta: Nu toate traducerile pot fi efectuate in acelasi timp,iar ca durata de executare a unei traduceri se tine cont de complexitatea lucrarii ,de dimensiunile acesteia,de terminologia textului , de limba din care se traducere sau de limba catre care se efectueaza serviciul de retroversiune etc

Biroul LLS TRADUCERI efectueaza traduceri de acte in regim normal precum si traduceri de acte in regim de urgenta iar pentru fiecare tip de prestatie a traducerii se stabileste un timp de executie de comun acord cu clientul , in functie de disponibilitatea traducatorilor si de nevoile clientului. Termenii de regim normal si regim de urgenta sunt aproximativ la fel pentru toate birourile de traduceri ,cu cateva ajustari in functie de procedurile de lucru ale fiecarui birou de traducere in parte.Aceste durate de executie nu sunt stabilite de lege ,ci sunt calculate tinand cont de nivelul de solicitare intelectuala la care supus traducatorul.

Deoarece munca unui traducator este o munca ce nu poate fi comparata cu munca fizica , si prin nivelul de stres la care este supus acesta prin termenele de predare a unei traduceri , acest traducator este indreptatit sa fie tarifat in plus.

Biroul LLS TRADUCERI isi rezerva dreptul de a–si impune termenele de finalizare a unei traduceri independent de termenele altor birouri de traduceri.

Noi respectam efortul intelectual si in cazul unei solicitari de traducere care depaseste programul standard ,impus prin lege ,vom informa clientul de posibilitatea de a fi tarifat in plus.

Ce inseamna regim normal? Regimul normal se refera la un termen decent de prestare a muncii de traducere ,fara a solicita intelectual traducatorul autorizat,sau fara a–i cere sa presteze o munca in afara orelor de program normale. Se va tine cont de faptul ca programul de lucru se termina la ora 17:00, iar munca de noapte si cea de week end se platesc suplimentar.

Ce inseamna regim de urgenta? Regim de urgenta se refera la termenul de 1-3 ore pentru traducerea documentelor simple, predate la inceput de program, si 24 de ore pentru cele predate la sfarsitul programului, sau 24 de ore pentru un volum de munca mai mare de 8 pagini.