Traduceri Apostile

APOSTILA si APOSTILAREA

Ce este apostilarea?

Apostilarea reprezinta o modalitate de simplificare a procedurii de recunoastere a documentelor emise de un stat de catre un alt stat fara a necesita supralegalizarea documentelor de catre consulatele tarilor in care este dorita recunoasterea. Apostilarea a devenit operationala in Romania o data cu aderarea la Conventia de la Haga din 1961, eveniment care a avut loc in data de 5 Oct 1965 –alaturi de alte 86 state membre.

Ce este apostila de la Haga?

Apostila este o stampila de forma patrata avand latura de 9 cm, identica in toate statele membre ale Conventiei de la Haga, care se aplica direct pe actul de legalizat. Indiferent de tara in care se aplica, stampilele sunt denumite Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Pentru ce avem nevoie de apostilare?

Apostilarea se utilizeaza pentru recunoasterea internationala a documentelor. Incepand cu data de 1 noiembrie 2004 au devenit aplicabile dispozitiile Legii nr. 142/2004 privind modificarea articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.

Care sunt tarile membre ale conventiei de la Haga?

Albania,Africade Sud,Andorra, Antigua siBarbuda,Argentina,Armenia, Australia,Austria,Azerbaidjan,Bahamas,Barbados,Belgia,Belize,Belarus,Bosnia– Hertegovina. Botswana, Brunei, Bulgaria, China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croatia, Cipru, Cehia, Dominica, Ecuado, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic., Monaco, Montenegru, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tonga, Triniadad si Tobago, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela.

Se pot apostila actele pentru tarile nemembre ale Conventiei de la Haga?

Documentele care vor fi folosite in tarile nemembre ale Conventiei nu vor fi apostilate iar acestea folosesc procedura normala de supralegalizare (respectiv prin vizare de catre Ministerul de Externe, Ministerul Justitiei, precum si consulatul tarii respective din Bucuresti). Statele nemembre sunt cele care nu se regasesc in lista tarilor membre.

Ce se intampla in cazul tarilor unde exista conventii bilaterale?

In cazul tarilor unde exista conventii bilaterale care prevad scutirea de supralegalizare si de orice formalitate similara, nu mai este necesara Apostilla.Aceste tari sunt: -AUSTRIA , BELGIA , BOSNIA&HERTEGOVINA , BULGARIA , CEHIA , CHINA (doar HONG KONG, MACAO) , CROATIA , FRANTA , MOLDOVA , POLONIA , SERBIA , SLOVACIA , SLOVENIA si UNGARIA. Pana la 1 Noiembrie 2004, in Romania au existat doar 2 autoritati care au avut drept sa aplice apostila: Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Justitie. In Romania ,termenul de apostilare se refera la documentele vizate de catre Ministerul Afacerilor Extene si termenul de supra-legalizare pentru viza Apostille aplicata de catre Ministerul de Justitie. Incepand cu data de 1 Noiembrie 2004, procedura de apostilare/supralegalizare a documentelor romanesti a trecut in competenta Prefecturilor si Curtilor de Apel, care sunt singurele autoritati romanesti care au in momentul de fata drept de a aplica Apostila.

Ce documente sunt supuse procedurii de apostilare?

Tip de acte

Observaţii

certificate de nasteredeoarece nu se mai accepta varianta actelor emise in REPUBLICA SOCIALISTAROMANIA),aceste acte trebuie sa fie in format nou A4 ,emis dupa 01.01.1998
certificate de decesdeoarece nu se mai accepta varianta actelor emise in REPUBLICA SOCIALISTAROMANIA), aceste acte trebuie sa fie in format nou format A4 ,emis dupa 01.01.1998
certificate de casatorie deoarece nu se mai accepta varianta actelor emise in REPUBLICA SOCIALISTAROMANIA), aceste acte trebuie sa fie in format nou format A4 ,emis dupa 01.01.1998
Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi .Aceasta procedura dureaza de obicei 24 de ore ,dar poate fi efectuata si in aceeasi zi ,iar solicitarea de preschimbare se poate face prin imputernicit mandatat cu o procura speciala
Certificate de botez/cununie Aceste doc trebuie vizate in prealabil de Ministerul Culturii si Cultelor
certificate de cazier auto

Certificate de cazier judiciar Aceste documente trebuie sa fi fost emise cu cel mult 1 luna in urma datei la care se solicita aplicarea apostilei, de secţia de poliţie unde isi are domiciliul solicitantul , sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Romane, sos. Stefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucuresti.

Pentru apostilarea in Bucuresti a cazierelor judiciare eliberate in alte orase decat Bucuresti , aceste documente trebuie vizate in prealabil de Inspectoratul General al Poliţiei Romane. Certificate de rezidenţă fiscală. Acestea trebuie sa fie redactate atat in limba romană cat si engleză si trebuie sa fie emise de Administraţiile finanţelor publice. Adeverinţe prin care se atestă domiciliul si cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul roman. Aceste adeverinte sunt emise de Ministerul de interne Directia generala de Evidenta Informatizata a persoanei , str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucuresti. Adeverinţe privind componenţa familiei. Aceste documente sunt emise de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor. Actele de studii preuniversitare. Aceste documente se vizeaza in prealabil obtinerii apostilei , de inspectoratul scolar judeţean actele de studii superioare. Aceste documente se vizează in prealabil obtinerii apostilei de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovarii din Bucuresti – CNRED(Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor). Documente ce atestă calitatea de scolarizat pe teritoriul Romaniei, pentru cetăţenii străini. Aceste documente se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovarii – Serviciul Relaţii Internaţionale .Adeverinţe medicale. Aceste documente se vizeaza in prealabil obtinerii apostilei la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii,Directia Judeteana de sanatate str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, București. Certificate de botez/cununie vizate in prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucuresti, str. Sfantul Stefan nr.3, sector 2. Certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant. Aceste certificate se vizeaza in prealabil obtinerii apostilei de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Brevete de turism. Aceste acte sunt emise de Autoritatea Naţională pentru Turism. Adeverinţe prin care se atestă vechimea in muncă. Aceste acte se vizeaza in prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii sociale , serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucuresti. Adeverinţe de calificare in diferite meserii. Aceste acte sunt vizate in prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise inainte de 1989, respectiv intre anii 1990-2003 si Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucuresti sau Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Familie Bucuresti,Directia Generala Forta de munca. Sentinte divort –certificate de celibat. Necesare pentru casatoria in strainatate. Acte necesare pentru reintregirea familiei. In cazul peroanelor divortate cu copii minori.

Informatii preluate de pe site-ul www.prefecturabucuresti.ro

APOSTILA PREFECTURA

Informaţii generale privind activitatea de aplicare a apostilei

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.
Potrivit art. 2 din Convenţie: fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.
Începând cu data de 1 noiembrie 2004, în cadrul Prefecturii Municipiului Bucureşti a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procură notarială sau procură întocmită la o Ambasadă ori misiune diplomatică românească sau împuternicire avocaţială). În cazul în care procura este întocmită la un notar dintr-o ţară semnatară a Convenţiei de la Haga, în mod obligatoriu, procura va fi apostilată în ţara emitentă.

Pentru firme, societăţi comerciale, persoana care se prezintă în vederea legalizării documentelor trebuie să prezinte delegaţie din partea firmei, alături de contractul de prestări servicii încheiat între firmă şi titularul actului.
După verificarea documentelor depuse, se va proceda la aplicarea apostilei şi completarea acesteia. Activitatea de aplicare a apostilei se efectuează de către Subprefect.

Apostila se aplică pe actul original!

PROGRAMUL CU PUBLICUL

DEPUNEREA ŞI ELIBERAREA DOCUMENTELOR ÎN SCOPUL OBŢINERII APLICĂRII APOSTILEI

CAMERA NR. 5 /parter

ZIUA

DEPUNERE ACTE

ELIBERARE ACTE

LUNI

09.00-11.00

13.00 – 15.00

12.00 – 13.00
15.30 – 16.30

MARŢI

09.00-11.00

13.00 – 15.00
16.30 – 18.30

12.00 – 13.00
15.30 – 16.30

MIERCURI

09.00-11.00

13.00 – 15.00

12.00 – 13.00
15.30 – 16.30

JOI

09.00-11.00

13.00 – 16.00
(Doar documentele primite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe)

12.00 – 13.00
13.00 – 16.30
(Doar documentele primite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe)

VINERI

09.00-11.00

09.00 – 11.00
(Doar documentele primite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe)

12.00 – 13.00

APOSTILA NU SE ELIBEREAZĂ PENTRU: – Certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către agenţii diplomatici ai României întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care, la art.3 stabileşte că“părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii”.

Acte necesare pentru obţinerea apostilei

• Cerere tip – se obţine de la cam. 5/parter, sau de pe pagina de Internet a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti
• Actul care urmează a fi apostilat în original – la Instituţia Prefectului se obţine apostila doar pe actul original
• Buletinul/cartea de identitate/ procura notarială/împuternicire avocaţială/contractul de prestări servicii însoţit de delegatţe din partea firmei
• Chitanţa platită la CEC /trezorerie sau casieria instituţiei.

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului:

• acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;
• acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
• acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
• certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
• certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
• acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregaătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.),certificate/autorizaţii de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
• acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
• acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);
• acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);
• acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă – şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională – redactată în limba română şi în limba engleza – etc.);
• acte cu caracter medical (adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
• certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
• certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divorţ bisericesc, adeverinţe;
• alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
• extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, iîn vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului :

• acte care urmează a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenţia de la Haga (Convenţia Apostilă);
• copii/traduceri după acte administrative;

• documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum şi declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu data certă şi legalizări de semnatură, depuse pe un act sub semnatura privată;
• acte sub semnatura privată;
• acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate;
• acte de identitate, respectiv paşapoarte;
• livrete de familie;
• acte de corespondenţă;
• certificat de înregistrare a rezidenţei pe teritoriul României;
• diplome onorifice;
• adeverinţe de asigurat (care înlocuiesc cardul naţional de asigurări sociale de sănătate);
• certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR

Începând cu data de 21 mai 2010, apostila va fi emisă electronic, în format A4, color, aşa cum este înmodelul alaturat.

De asemenea, formularul de cerere va fi schimbat, ca în exemplul alăturat.

Anunt model Declaratie (162.85 kB)

Anunt Apostila (133.3 kB)

Anunț privind regimul actelor oficiale române pentru care se solicită apostilarea pentru Belgia (62.26 kB)

Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968. (365.55 kB)

Noutăţi referitoare la activitatea de Apostilă. Modificări începând cu 26.11.2010 (587.26 kB)

Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a Municipiului Bucureşti nu îndeplineşte atribuţia cu privire la avizarea certificatelor de căsătorie religioasă şi a celor de botez, în vederea apostilării, instituţia responsabilă fiind Secretariatul de Stat pentru Culte.

Criteriile care sunt luate în considerare la primirea actelor sunt următoarele:

titularul actului să aibă domiciliul în municipiul Bucureşti;

sediul instituţiei / unităţii care a emis actul să se afle pe raza de competenţă a municipiului Bucureşti.

Taxele consulare pot fi plătite la CEC sau la Trezorerie, în contul 203 301 02, precum şi la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucuresti, parter,camera 004 programul fiind acelaşi cu cel de primire a documentelor, adică 9.00-11.00 şi 13.00-15.00

Taxe consulare pentru persoane fizice cetăţeni români

Număr exemplare: 1
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare 22 lei
Total: 25 lei

Număr exemplare: 2
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 44 lei
Total: 47 lei

Număr exemplare: 3
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 66 lei
Total:69 lei

Număr exemplare: 4
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilae: 88 lei

Total: 91 lei

Număr exemplare: 5
Taxa cerere: 3lei
Taxa apostilare: 110 lei

Total113 lei

Nu mai există sintagma “cetăţeni străini sau apatrizi”!

Taxe consulare pentru persoane juridice

Număr exemplare: 1
Taxa cerere: 3 lei

Taxa apostilare: 44 lei

Total: 47 lei

Număr exemplare: 2
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 88 lei
Total: 91 lei

Număr exemplare: 3
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 132 lei
Total: 135 lei

Număr exemplare: 4
Taxa cerere 3 lei
Taxa apostilare: 176 lei
Total: 179 lei

Număr exemplare: 5
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 220 lei
Total: 223 lei

Prin înţelegeri bilaterale sunt scutite de legalizarea actelor cetăţenii din: Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria,Republica Cehă, Republica Croaţia, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica Moldova, Mongolia, Republica Muntenegru, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Republica Ungară, Republica Populară Chineză, R.P.D.Coreeană şi Polonia.

Actele se apostilează pentru ţările membre ale Convenţiei de la Haga:

Africa de Sud

Albania

Andorra

Antigua si Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaidjan

Bahamas

Barbados

Belarus

Belgia

Belize

Bosnia şi Herzegovina

Botswana

Brunei Darussalam

Bulgaria

Capul Verde

Cehia

Cipru

China

Columbia

Insulele Cook

Coreea

Croaţia

Costa Rica

Comunitatea Dominicană

Republica Dominicană

Ecuador

El Salvador

Elveţia

Estonia

Insulele Fiji

Finlanda

Franţa

Georgia

Germania

Grecia

Grenada

Honduras

Islanda

India

Irlanda

Israel

Italia

Japonia

Kazahstan

Kzrgzstan ( Hîrkîza)

Letonia

Lesotho

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburg

Macedonia

Malawi

Malta

Mauritius

Mexic

Moldova

Mongolia

Marea Britanie

Monaco

Muntenegru

Insulele Marshall

Namibia

Insulele Niue

Norvegia

Noua Zeelandă

Olanda

Sultanatul Oman

Panama

Peru

Polonia

Portugalia

România

Rusia

Saint Kitts şi Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent şi Grenadine

Samoa

Sao Tome şi Principe

Serbia

Seychelles

Slovacia

Slovenia

Spania

Suedia

Surinam

Statele Unite ale Americii

Swaziland

Tonga

Trinidad şi Tobago

Turcia

Ucraina

Ungaria

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

VenezuelaTip de acte

Observaţii

hotărari judecătorestiAceste documente trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronuntat si semnate cu numele in clar de către grefierul care legalizează hotărarea sau de către presedintele instanţei si trebuie să poarte stampila presedintelui
Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.
actele originale care emană de la un executor judecătoresc
actele originale emise de Registrul ComerţuluiDe ex.: Certificat Constatator .

Certificate de origine a marfurilor Vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din BucurestiFacturi comerciale Vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti

Nota: Incepand cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate notarial) se apostileaza prin Camera Notarilor

Tip de acte

Observaţii

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public
Traducerile legalizate la notarRegulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi Apostilate, Rugam sunati pentru detalii
Alte acte notariale (inscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură)De ex.: procuri, declarații, invitații etc.

-Cerere tip – care poate fi obtinuta de la Prefectura sau de pe pagina de Internet a Institutiei Prefectului -Documentul (in original )care se doreste a fi apostilat -Buletinul/cartea de identitate/ procura notariala -Contractul de prestari servicii insotit de delegatie din partea firmei (original si copie) – daca este cazul – -Chitanta platita la Trezorerie

Dupa verificarea documentelor depuse, autoritatea (prefectura ,tribunalul ,camera notarilor )va proceda la aplicarea apostilei si completarea formularului aferent. Persoana care semneaza apostila este Subprefectul.

Desi piata solicitarilor pentru apostilarea de documente este destul de aglomerata, din experienta de pana acum am constatat ca persoanele fizice care au nevoie de apostilarea unor documente prefera sa se ocupe singure de formalitatile privind acest procedeu ,pentru evitarea costurilor suplimentare solicitate de birourile de traduceri. Noi respectam acest lucru si nici nu incurajam procedura de obtinere a apostilei prin biroul nostru ,iar la solicitarea clientilor le oferim toate informatiile necesare ,pentru a-i ajuta sa mearga intr-un timp cat mai scurt si cu costuri cat mai mici catre autoritatile competente.Apoi ,ne ocupam de traducerea documentelor si de legalizarea traducerilor ,satisfacand astfel clientul ,care ,cu un efort concentrat in consumul de timp si energie , face o economie financiara considerabila.